Doświadczenia zawodowe młodzieży


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Aktualnosci


12 grudnia 2010
W Starostwie Powiatowym w Żaganiu, odbyło się pirewsze spotkanie z pracodawcami, przyszłymi partnerami projektu. Kierownik projektu, Wioletta Sosnowska zapoznała przedsiębiorców z celami i zadaniami do realizacji w ramach projektu. Odbyła się również dyskusja na temat kształcenia zawodowego i potrzeb pracodawców oraz szół zawodowych. Na spotkanie zostało zaproszonych wielu przedstawicieli firm działających na rynku lokalnym w branżach związanych z logistyką, informatyką i mechatroniką. Na spotkanie przybyło 8 firm, z czego na współpracę w projekcie zdecydowały się cztery lokalne firmy:

Probet Dasag Sp. z o.o. Żary
Dringenberg Polska Sp. z o.o. Żagań
Visnet Futuro Marcin Regulski Żagań
Polstoff Sp. z o.o. Żagań

Tego samego dnia odbyło się równiesz szkolenie na temat równości szans udziału w projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 stycznia 2011

W Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych i w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych zorganizowano spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dla uczniów klas technikum informatycznego, logistycznego i mechatronicznego. Podczas spotkania zapoznano uczniów z celem i sposobem realizacji projektu oraz ogłoszono nabór z wyjaśnieniem jego zasad i warunków uczestniczenia w projekcie.
Zainteresowanie młodzieży było ogromne, niestety, do projektu zakwalifikowano tylko po 10 osób z każdej specjalności zawodowej.

27 stycznia 2011

Szkolenie BHP
Wszyscy uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zakresu BHP i Ppoż. Bogatsi o nową, niezbędna w przedsiębiorstwie praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, uczestnicy projektu będą mogli rozpocząć podczas ferii zimowych pierwsze godziny praktyk.

Spotkanie z przedsiębiorcami

Tego samego dnia odbyło się spotkanie koordynatorów i uczniów z opiekunami praktyk. Sporządzono grafik praktyk, omówiono program do realizacji oraz zasady realizacji praktyk. Uczniowie mieli okazję bezpośrednio poznać swoich opiekunów i porozmawiać z nimi na temat szczegółów dotyczących ich praktyk w danym przedsiębiorstwie.4 luty 2011

Praktyki rozpoczęte!
Wraz z początkiem ferii zimowych pierwsi uczniowie wyruszyli na praktyki do dwóch przedsiębiorstw: Probet Dasag Sp. z o.o. i Dringenberg Polska Sp. z o. o. w zawodach technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik. Już wiemy, że młodzież jak i ich opiekunowie są bardzo zadowoleni.

24 luty 2011

Trwają negocjacje z firmami we Wrocławiu i w Poznaniu.
Dwutygodniowy staż, będący kolejnym etapem realizacji projektu zaplanowaliśmy na początek wakacji. Koordynatorzy sporządzili listę firm, w których mogłoby się odbyć staże, a obecnie trwają negocjacje z tymi firmami. Zależy nam, aby uczestnicy projektu odbyli staż w dużej firmie, działającej na rynku krajowym i zagranicznym.

2 marca 2011

Trwa akcja promocyjna projektu
W ramach akcji promocyjnej projektu pojawiły się informacje w prasie regionalnej oraz w Radio Zachód. Trwają również przygotowania do konferencji promującej projekt, która odbędzie się 18 marca 2011 w Starostwie Powiatowym.


18 marca 2011

Konferencja promocyjna projektu
W konferencji, mającej na celu przede wszystkim promocje projektu, zaproszonych gości przywitał Starosta Żagański Pan Marek Ślusarski , z wykładem "Kształcenie zawodowe wyzwaniem współczesności" wystąpił Lubuski wicekurator Oświaty Pan Radosław Wróblewski, natomiast założenia projektu przedstawiła kierownik projektu Wioletta Sosnowska
W konferencji wzięło udział 32 zaproszonych gości z powiatu żagańskiego, żarskiego i nowosolskiego, oraz realizatorzy projektu: nauczyciele, uczniowie i przedstawiciele z przedsiębiorstw.

11 kwietnia 2011

W dniach 02-03.04 oraz 09-10.04 2011r. uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach autoprezentacji "Pokaż się od najlepszej strony!".
W ramach realizowanych warsztatów młodzież miała okazję poszerzyd swoja wiedzę na temat autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej, poznad własny styl autoprezentacji, otrzymad informacje zwrotne od grupy oraz przedwiczyd techniki autoprezentacyjne. Każdy z uczestników zastanawiał się nad swoimi mocnymi stronami i możliwościami ich wykorzystania w codziennym życiu. Uczestnicy określali własne trudności związane z autoprezentacją, dowiedzieli się, w jaki sposób mogą zapanowad nad tremą i stresem, a także przedwiczyli wybrane techniki antystresowe. Druga częśd warsztatów przeznaczona była na dwiczenie umiejętności prezentowania siebie poprzez CV i list motywacyjny. Młodzież dowiedziała się jak powinno wyglądad CV i list motywacyjny, a następnie w oparciu o nowo zdobytą wiedzę pracowała nad własnymi dokumentami aplikacyjnymi.


15 kwietnia 2011

Uczestnicy projektu rozpoczęli dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach swoich specjalności, tj.: logistyki, informatyki i mechatroniki. Celem tych zajęć jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie dziedzin bezpośrednio związanych z ich przygotowaniem zawodowym. W celu podniesienia jakości poziomu zajęć i wzrostu ich atrakcyjności, zakupiono specjalne oprogamowanie, na którym uczniowie pracują podczas zajęć.

27 maja 2011

Z wizytą studyjną na Politechnikę Wrocławską udali się wszyscy uczestnicy projektu. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną Politechniki, zasadami rekrutacji oraz uczestnictwo w kilku zajęciach, spotkanie z władzami uczelni, wykładowcami i studentami.
Oto program wizyty

8 czerwca 2011

Wreszcie udało się sfinalizować i podpisać umowy z firmami we Wrocławiu, w których uczestnicy projektu odbędą staż. Kierownictwo projektu udało się osobiście do Wrocławia, aby na miejscu porozmawiać z pracodawcami, uzgodnić szczegóły przebiegu stażu i sprawdzić warunki, w jakich będzie przebiegać jego realizacja.
Informatycy bedą odbywać staż w firmie INCOM S.A. Mechatronicy w firmie LG Electronics Polska, natomiast logistycy w firmach: Incom S.A, Witicanton Polska, MSI i Hellman.

27 czerwca 2011

Nastąpił długo oczekiwany moment wyjazdu na staż do Wrocławia, oprócz stażu w renomowanych firmach o zasięgu ponadkrajowym, uczniowie będą mieć okazję do aktywnego spędzenia czasu wolnego, bowiem przygotowano dla nich bogatą ofertę zajęć popołudniowych, a po pracy będą wypoczywać w pięknie położonym hotelu na przedmieściach Wrocławia.
Oto program pobytu:


8 lipca 2011

Zakończył się staż we Wrocławiu. Uczestnicy projektu wrócili bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Mieli okazję poznać tajniki swojego przyszłego zawodu, nabyć cennych umiejętności oraz poznać realia pracy w dużych, międzynarodowych firmach. Te doświadczenia z pewnością zaowocują w przyszłej karierze zawodowej uczestników projektu.

Wręczanie certyfikatów uczestnikom projektu w firmie Incom.
Stażyści w firmie Incom
Wyjście do teatru
Pożegnalny grill

1 sierpnia 2011

Dla uczestników naszego projektu te wakacje są wyjątkowo pracowite. Korzystając z wolnego czasu wielu uczestników obywa praktyki w lokalnych firmach na terenie Żagania i Żar.

Strona główna | Aktualnosci | Cele projektu | Realizatorzy projektu | Realizacja projektu | Ewaluacja | Galeria | Kontakt | Mapa stránok


Projekt EFS Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy. | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu