Doświadczenia zawodowe młodzieży


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projektem objętych jest 30 uczniów klas drugich i trzecich w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik mechatronik w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, po 10 uczniów z każdej specjalności.


Strona główna | Aktualnosci | Cele projektu | Realizatorzy projektu | Realizacja projektu | Ewaluacja | Galeria | Kontakt | Mapa stránok


Projekt EFS Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy. | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu