Doświadczenia zawodowe młodzieży


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Warsztaty autoprezentacji

Realizacja projektu

Pokaż się od najlepszej strony!

WARSZTAT AUTOPREZENTACJI DLA UCZNIÓW


Sztuka efektywnej autoprezentacji jest czymś więcej niż umiejętnością prezentowania siebie przed innymi ludźmi. Skuteczna autoprezentacja to świadomość siebie, swoich mocnych stron oraz obszarów do pracy. Jest to umiejętność, która pozwala w sposób spójny - z uwzględnieniem mowy ciała i aspektów niewerbalnych - kreować swój wizerunek. Jest to umiejętność, która pozwala pojawiający się stres związany z autoprezentacją traktować, jako czynnik mobilizujący do działania. Efektywna autoprezentacja nierozłącznie związana jest ze świadomym kierowaniem wywieranym wrażeniem zarówno w sytuacjach prywatnych, szkolnych jak i zawodowych.
W trakcie warsztatu uczniowie będą mieli okazję lepiej poznać siebie, poprzez poznanie swoich mocnych stron - wiedza ta jest podstawą skutecznej autoprezentacji. Nauczą się korzystać z własnych atutów oraz eksponować je na zewnątrz. Warsztat pozwoli im zrozumieć, czym jest efektywna autoprezentacja, poznają techniki autoprezentacyjne, będą mieli okazję zastanowić się nad własnym stylem autoprezentacji. Uczniowie dowiedzą się, jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, dostaną cenne informacje zwrotne, które pozwolą im świadomie kierować wywieranym wrażeniem. W trakcie warsztatu uczniowie poznają i przećwiczą techniki, które pomogą im redukować stres w sytuacjach związanych z autoprezentacją. Cześć warsztatu poświęcona będzie na doskonalenie umiejętności prezentowania siebie poprzez CV oraz list motywacyjny. Warsztatowe symulacje i ćwiczenia praktyczne pozwolą uczniom czuć się pewniej w życiu codziennym, a także w trakcie realnych rozmów o pracę - pomogą im z większą odwagą wkroczyć w życie zawodowe.

Warsztaty autoprezentacji odbyły się w dniach 02-03.04, 09-10.04 2011 r.
Warsztaty rozpoczęły się od części integracyjno-zapoznawczej w trakcie, której młodzież miała szansę poznad się lepiej i wypracowad standardy wspólnej pracy grupowej.
W ramach realizowanych warsztatów młodzież miała okazję poszerzyd swoja wiedzę na temat autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej, poznad własny styl autoprezentacji, otrzymad informacje zwrotne od grupy oraz przedwiczyd techniki autoprezentacyjne. Każdy z uczestników zastanawiał się nad swoimi mocnymi stronami i możliwościami ich wykorzystania w codziennym życiu. Uczestnicy określali własne trudności związane z autoprezentacją, dowiedzieli się, w jaki sposób mogą zapanowadć nad tremą i stresem, a także przedwiczyli wybrane techniki antystresowe. Druga częśd warsztatów przeznaczona była na dwiczenie umiejętności prezentowania siebie poprzez CV i list motywacyjny. Młodzież dowiedziała się jak powinno wyglądać CV i list motywacyjny, a następnie w oparciu o nowo zdobytą wiedzę pracowała nad własnymi dokumentami aplikacyjnymi. Uczniowie dwiczyli również umiejętność opowiadania o sobie, swoich mocnych stronach, poznali schemat rozmowy rekrutacyjnej, doskonalili umiejętność odpowiadania na zaskakujące pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, ćwicząc w praktyce zdobyte umiejętności i wiedzę. Warsztaty zakooczyły się podsumowaniem zdobytych umiejętności.

Wartość merytoryczna warsztatu została średnio przez uczestników oceniona na 9,41 pkt (skala 1-10 pkt)
Prowadzenie warsztatu uczestnicy ocenili średnio na 9,66 pkt (skala 1-10 pkt).
Uczestnicy zapytani o korzyści/nowe umiejętności, które stanowią dla nich największą wartość zakończonego warsztatu, wymieniali:
. Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem
. Umiejętnośd przygotowania CV oraz listu motywacyjnego
. Wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej
. Umiejętność świadomej autoprezentacji
. Znajomość swoich mocnych stron, zbudowanie pewności siebie oraz wększą wiarę we własne możliwości
Uczestnicy zapytania, w jakich sytuacjach będą mogli wykorzystad zdobyte umiejętności wymieniali zarówno sytuacje związane z poszukiwaniem pracy, jak również sytuacje szkolne oraz związane z codziennym życiem. Według uczestników zdobyte umiejętności pozwolą im lepiej radzić sobie z pojawiającym sę stresem, w rozmowie z potencjalnym pracodawcą, będą potrafili zaprezentować się korzystniej, z większą odwagą i pewnością siebie zarówno w osobistym kontakcie, jak również poprzez dokumenty aplikacyjne.
Zdecydowana większość uczestników uznala, że wszystkie treści przekazywane w trakcie warsztatu były przydatne i wartościowe.
Dodatkowo w swoich opiniach uczestnicy zwracali szczególną uwagę na przyjazną atmosferę w trakcie warsztatów, ciekawe i kompetentne prowadzenie oraz dobrą organizację czasu warsztatów. Z pozytywnymi opiniami uczestników spotkała się również forma pracy i nauki, jaką jest warsztat prowadzony metodami aktywnymi – wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć ponownego uczestniczenia w takiej formie zajęć.


Warsztaty autoprezsentacji

Strona główna | Aktualnosci | Cele projektu | Realizatorzy projektu | Realizacja projektu | Ewaluacja | Galeria | Kontakt | Mapa stránok


Projekt EFS Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy. | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu