Doświadczenia zawodowe młodzieży


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Cele projektu

Pracodawcy poruszają niezmiennie jeden problem, iż uczniowie technikum, po ukończeniu szkoły wykazują zbyt mały poziom umiejętności praktycznych w zawodzie, co związane jest ze zbyt małą ilością godzin zajęć praktycznych na konkretnych stanowiskach pracy.
Brak tych umiejętności stanowi często barierę w zdobyciu miejsca pracy. Dlatego też niniejszy projekt pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Nabyte umiejętności oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych pozwolą uczniom, po skończeniu technikum w szerszym zakresie konkurować na rynku pracy z osobami, które takie umiejętności już posiadają.

Cele projektu

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim.

Celami szczegółowymi są:

- nabycie umiejętności praktycznych wykonywania zawodu poprzez realizację praktyk
- praktyczne poznanie specyfiki zawodu poprzez realizację staży.
- zwiększenie poczucia własnej wartości jako elementu zwiększającego dostępność do rynku pracy.W ramach projektu uczniowie odbędą po 60 godzin praktyk i 60 godzin staży, które będą odbywały się poza godzinami lekcyjnymi i podczas wakacji.

W ramach projektu przewidziane są również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych, dwa wyjazdy na uczelnie wyższe we Wrocławiu i w Poznaniu oraz warsztaty psychologiczne mające na celu poznanie własnych predyspozycji zawodowych i poznanie zasad autoprezentacji.


Strona główna | Aktualnosci | Cele projektu | Realizatorzy projektu | Realizacja projektu | Ewaluacja | Galeria | Kontakt | Mapa stránok


Projekt EFS Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy. | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu