Nasz eTwinning po francusku


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


cele i struktura projektu

Nasze projekty > "POZNAJEMY NASZE KRAJE I SIEBIE NAWZAJEM"

Projekt pt. "A la découverte de nos pays et de nous memes" był realizowany przez dwie klasy technikum hotelarskiego w latach 2006-2008.
Zasadniczym celem projektu były działania, które poprzez odkrywanie i rozumienie odmienności naszych krajów i naszych kultur, pomogły uczniom zrozumieć samych siebie, ich sposób życia, funkcjonowania w społeczeństwie, uznawanych wartości w kontekście wspólnej Europy. Celem projektu było zburzenie stereotypów, wzrost wiedzy na temat kraju partnerskiego, wzmocnienie motywacji do nauki języka francuskiego przez zastosowaniu metody projektów i nowoczesnych technologii. Projekt miał też na celu promocję języka francuskiego, jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie i Europie.
W danym roku szkolnym w projekt bezpośrednio zaangażowana była jedna klasa, która współpracowała z klasą partnerską we Włoszech, do innych zadań byli włączeni również inni uczniowie, z innych klas.W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

Korespondencja w języku francuskim,
Projekt:
Moja szkoła (prezentacja w PowerPoint / film),
Projekt:
Moje miasto (prezentacja w PowerPoint / film),
Projekt:
Nasze kraje: symbole, tradycje, nasza historia (prezentacja w PowerPoint / film),
Legendy mojego miasta i regionu (przedstawienie/ prezentacja w PowerPoint / film),
Projekt:
Znaczące postacie w historii naszego miasta,
Projekt :
Związki historii naszych państw oraz związki naszego miasta z Francją,
Ankiety:
stereotypy
Dzień języka francuskiego (odkrywamy frankofonię i Francję),
Konkurs wiedzy o Francji,
Konkurs piosenki i poezji francuskiej.
Realizacja wymienionych zadań pozwalała wzmocnić motywację uczniów do nauki języka francuskiego, spowodować wzrost ich wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem francuskim, wiedzy o naszych krajach, o Francji, o nich samych, a także w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności działań prowadzonych w szkole i poza nią.
Korzyści ze zrealizowanych zadań były bardzo wymierne, zarówno dla polskiej jak i włoskiej szkoły. Uczniowie i nauczyciele wykazali się kreatywnością, tworząc bardzo ciekawe projekty, które służyły i będą wykorzystywane w dalszym ciągu nie tylko w szkole, a z powodzeniem poza nią.
Interakcja między szkołami przebiegała w sposób perfekcyjny. Współpraca między szkołami przebiegała doskonale, koordynatorzy komunikowali się głównie za pomocą Skype i poczty elektronicznej, uczniowie głównie za pomocą za pomocą e-maili. Główną trudnością była duża ilość zadań i często brak czasu na ich realizację.


Strona główna | Nasze projekty | Niedźwiedź Wojtek | Nasze sukcesy | Konferencje | Galeria | Mapa stránok


Nasz eTwinning po francusku | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu