Nasz eTwinning po francusku


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


cele i stuktura projektu

Nasze projekty > "POD NIEBEM ZROZUMIENIA"


Projekt
"Sous le ciel de la comprehénsion " (Pod niebem zrozumienia) był realizowany w roku szkolnym 2008-2009 z klasą III technium hotelarskiego. Skierowany był na aspekt kulturowy w szerokim tego słowa znaczeniu, mając na celu rozwijanie poczucia obywatelstwa europejskiego m.in. poprzez nauczanie języka francuskiego, promocję komunikacji międzykulturowej w jej aspekcie werbalnym, niewerbalnym i wizualnym. Poprzez tytuł projektu "Pod niebem zrozumienia", chcemy powiedzieć, że wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, niebem zjednoczonej Europy ale by wystarczająco rozumieć tych, którzy z nami dzielą to niebo należy rozpocząć od poznania i zrozumienia innych kultur, pozbywając się uprzedzeń i nie bojąc się różnorodności. Realizacja projektu miała na celu pomóc uczniom przełamać stereotypy i wzmocnić tolerancję i poczucie przynależności narodowej i europejskiej poprzez realizację różnorodnych zadań interdyscyplinarnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Głównymi celami projektu było:

  • Bliższe poznanie się partnerów, klas -wymiana myśli, poglądów. Przybliżenie partnerom swoich krajów.
  • Zrozumienie różnic w systemie szkolnictwa i w organizacji życia szkoły
  • Zrozumienie uwarunkowań historycznych i geograficznych, stanowiącymi bazę naszych przyzwyczajeń żywieniowych.
  • Analiza zwyczajów żywieniowych. Przybliżenie partnerom naszej kuchni.
  • Przybliżenie partnerom tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
  • Zrozumienie znaczenia komunikacji niewerbalnej, a zwłaszcza języka gestów i różnic kulturowych z nim związanych.
  • Promowanie języka francuskiego, kultury krajów frankofońskich i piosenki francuskiej.
  • Zapoznanie z życiem i dziełem postaci ważnej dla historii miasta i Europy (Dorothée de Talleyrand-Périgord).
  • Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia idiomatyczne w dwóch językach obcych. Rozwój kreatywności poprzez ilustrację wyrażeń..
  • Rozumienie różnic kulturowych związanych z przesądami. Kształtowanie postaw refleksyjnych i kreatywnych, rozbudzenie potrzeby uczenia się przez całe życie.


Logo projektu

Realizując poszczególne zadania uczniowie musieli wykorzystać wiedzę z historii, geografii, informatyki, literatury, biologii, matematyki. Większość zadań była realizowana w bezpośredniej korelacji międzyprzedmiotowej, łącząc treści kilku przedmiotów w jedną całość. Przygotowując analizę ankiety na temat zwyczajów żywieniowych wykorzystywali wiedze z biologii, na lekcjach przedmiotów zawodowych zgłębiali zasady zdrowego żywienia; tworząc historię ziemniaka, konsultowali się z nauczycielami geografii i historii. W pracy nad życiem Dorthée de Talleyrand zgłębiali fakty historyczne na wycieczce w pałacu książęcym, a słownik wyrażeń idiomatycznych został wykorzystany nawet podczas lekcji języka polskiego. Na lekcji matematyki dowiedzieli się jak tworzyć wizualną interpretację wyników ankiet, a na lekcjach informatyki zgłębiali tajniki obsługi wielu programów komputerowych. Zwracaliśmy uwagę, aby nie powtarzać rzeczy, których uczniowie już się nauczyli w ramach innych przedmiotów, ale by wykorzystać ich wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym.

Współpraca między partnerami - koordynatorkami przebiegała w sposób perfekcyjny, głównie przy użyciu wideokonferencji Skypa i poczty elektronicznej. Współpracowałyśmy na platformie eTwinning ( Twinspace) i na blogu, gdzie systematycznie przedstawiałyśmy kolejne etapy realizacji projektu, jak i wypracowane produkty. Oprócz tego, nasi uczniowie pisali do siebie listy, a także rozmawiali z użyciem wideokonferencji skypa. Duża intensywność prac wpływała na rozwój kreatywności uczniów, a porównywanie wypracowanych produktów z produktami partnera budziła pewien rodzaj konkurencji, co z kolei owocowało lepszą jakością kolejnych produktów.

Strona główna | Nasze projekty | Niedźwiedź Wojtek | Nasze sukcesy | Konferencje | Galeria | Mapa stránok


Nasz eTwinning po francusku | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu