Nasz eTwinning po francusku


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Przejecie tradycji 22KZA

Niedźwiedź Wojtek > WYDARZENIA

22 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu odbędzie się uroczystość przejęcia tradycji 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii - jednostki, w której służył niedźwiedź Wojtek - żołnierz 2 Korpusu Polskiego, przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Uczniowie będą nosić oznakę i naszywkę z logo 22KZA z wizerunkiem niedźwiedzia niosącego pocisk. W uroczystości jak uczestniczyć kombatanci, głównie profesor Wojciech Narębski, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 22 KZA oraz dowódca i żołnierze 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, współpracującej ze szkołą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 34 Brygady Kawalerii Pancernej, przedstawiciele z partnerskiej szkoły z Imoli we Włoszech, przedstawiciele wszystkich szkół z Żagania, przedstawiciele Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, władz regionu, powiatu, miasta i kuratorium. Tego samego dnia, w izbie tradycji Czarnej Dywizji w Żaganiu, odbędzie się również otwarcie wystawy promującej wiedzę o niedźwiedziu Wojtku i o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego.

Podjęte przez szkołę działania są związane z 70. rocznicą urodzin niedźwiedzia Wojtka, a ich celem jest popularyzacja wiedzy o losach i dokonaniach żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz o postaci niezwykłego niedźwiedzia - żołnierza, o imieniu Wojtek, poprzez szereg działań lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Projekt zyskał szerokie poparcie i uznanie, został wyróżniony europejską odznaką jakości, uzyskał logo polskiej prezydencji w UE oraz został objęty patronatami honorowymi:Minstra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów z ministrem Janem Ciechanowskim na czele, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, Marszałka Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Żagańskiego i Burmistrza Żagania
Patronat medialny nad projektem przyjęła m.in.: TVP2, TVP Historia, TVP Gorzów Wlkp., Telewizja Lubuska, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Polska Zbrojna, Gazeta Regionalna, Gazeta Lokalna oraz wydawany we Włoszech " Nasz Świat"

Nasze działania promują szeroko pojętą obronność w ujęciu od historii po współczesność i stanowią rzeczywisty most międzypokoleniowy angażując do współpracy wszystkie pokolenia począwszy od najmłodszych dzieci do kombatantów - ostatnich świadków historii. Przecież to właśnie historia jest fundamentem, na którym budujemy dziś odniesienie do rzeczywistości, chociażby poprzez oznaki z wizerunkiem niedźwiedzia, które uczniowie każdego dnia będą prezentować społeczeństwu, promując jednocześnie tę cenną wiedzę. Ta akcja jest istotnym elementem procesu krzewienia wiedzy o wojsku i o dokonaniach polskiego oręża w czasie II wojny światowej oraz działaniem na rzecz wychowania patriotycznego.

Od Uroczytość przejęcia tradycji 22 KZA przez uczniów LO o profilu wojskowym przy ZSTH w ŻaganiuMedia o naszej uroczystości:


Reportaż w TVP

Nasz Świat: "W rocznicę urodzin niedźwiedzia z armii Andersa, liceum w Żaganiu przejemie tradycję jego kompanii.
Wiadomości 2 Korpusu Zmechanizowanego
Polska Zbrojna : "Kompania Wojtka"
Gazeta Lubuska
Nasz Świat : "Kompania niedźwiedzia Wojtka"
Żagań 24 - Żaganianie przejmują tradycje niedźwiedzia Wojtka - fenomenu II wojny światowej.
Dziennik Polski (Wielka Brytania) - Marzenie o globalnym Wojtku
Nasz Świat - Mały Wojtek opowiada o Wojtku Dużym, niedźwiedziu, z którym służył w wojsku.
Nasz Świat (Włochy) " Kompania Niedźwiedzia Wojtka

22 Listopada 2011r. odbyła się podniosła i emocjonująca uroczystość przejęcia tradycji 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii przez uczniów naszej szkoły. Uroczystość była poprzedzona spotkaniem przedstawicieli z partnerskiej szkoły Paolini Cassiano z Imoli we Włoszech z klasą IV hotelarką, której to uczniowie realizowali projekt o niedźwiedziu Wojtku.

Młodzież z klas wojskowych miała okazje spotkać się z ostatnim żyjącym w Polsce świadkiem historii niedźwiedzia Wojtka, prof. Wojciechem Narębskim i wysłuchać przepięknie opowiedzianej lekcji historii.
W ceremonii nadania imienia 22KZA, która miała bardzo uroczysta i podniosłą oprawę, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, żołnierze "Czarnej Dywizji" z dowódcą, generałem brygady Januszem Adamczakiem, uczniowie, a także kombatanci, wśród których znalazł się profesor Wojciech Narębski, ostatni żyjący w Polsce żołnierz legendarnej 22 kompanii.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było
przekazanie z rąk profesora Narębskiego uczniom liceum proporca z wyhaftowanym niedźwiadkiem niosącym pocisk oraz wręczenie naszywek 22 kompanii. Uczniowie złożyli również ślubowanie, a profesor Narębski, powiedział - Drodzy, młodzi przyjaciele, przed chwilą wraz z przedstawicielami 2 Korpusu Zmechanizowanego wręczyłem wam proporzec, oznaki i naszywki mojej kompanii. Jestem głęboko przekonany, że tym samym dokonało się symboliczne przekazanie tradycji mojej jednostki w dobre, godne ręce i będziecie je z honorem pielęgnować.

Kolejnym ważnym elementem uroczystości była odsłona
wystawy ilustrującej losy niedźwiadka Wojtka i żołnierzy 2 Korpusu Polskiego zorganizowana w Sali Tradycji Czarnej Dywizji.
Dzień 22 listopada 2011r. z pewnością zapisał się mocno w pamięci wszystkich uczestników tego pięknego i wzruszającego wydarzenia.

Filmiki z ceremonii przejęcia tradycji 22KZA

Strona główna | Nasze projekty | Niedźwiedź Wojtek | Nasze sukcesy | Konferencje | Galeria | Mapa stránok


Nasz eTwinning po francusku | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu