Nasz eTwinning po francusku


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Konkursy dla SP

Niedźwiedź Wojtek

KONKURS LITERACKI dla klas IV-VI Szkół podstawowych w Żaganiu
"Spotkanie z misiem Wojtkiem"

Wyobraź sobie, że jesteś bardzo młodym żołnierzem 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii...
Napisz list do kogoś bliskiego, w którym opowiesz o Twoim spotkaniu i o przygodach z niezwykłym żołnierzem - niedźwiedziem Wojtkiem i w jaki sposób wpłynęły one na życie Twoje i Twoich towarzyszy.


Zasady uczestnictwa:

" Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy dotąd nie publikowanej i nie nagradzanej w innych konkursach.
" Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
Kryteria oceny:
" twórczy charakter utworu,
" poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

KONKURS PLASTYCZNY - TECHNIKA DOWOLNA
"Za co kocham misia Wojtka"

dla klas 0-III i IV-VI


1. Narysuj, namaluj, zaprojektuj lub wykonaj pluszaka misia Wojtka, takiego, jakiego najbardziej chciałbyś/chciałabyś mieć na swojej półce.
2. Zaprezentuj (przy pomocy dowolnej techniki plastycznej) za co najbardziej kochasz misia Wojtka lub najbardziej przez Ciebie ulubioną przygodę niedźwiedzia.

II. CELE KONKURSU:
- popularyzacja postaci niedźwiedzia Wojtka - towarzysza broni żołnierzy 2. Korpusu Polskiego tak, by zgodnie z życzeniem weteranów stał on się najbardziej lubianym i znanym misiem w Polsce
- rozwijanie zainteresowań problematyką II wojny światowej
- kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do weteranów wojennych
III. UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie Żagania
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy.
2. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jedną pracę, w formacie A3
3. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia;
- adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki;
- imię i nazwisko opiekuna;
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: http://www.zsth.home.pl/etwinning/_wojtek.html
7. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
V. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13, do
11 maja 2012r.

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
"MIŚ WOJTEK"

VI. OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace w obydwu konkursach (literackim i plastycznym) oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III
- klasy IV-VI
2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów.
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 24 maja 2012 r. podczas głównych obchodów urodzin misia Wojtka, połączonych z przedstawieniem "Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem" i wystawą "Niedźwiedź Wojtek i żołnierze 2 Korpusu Polskiego" w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, pod patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów, IPN, Marszałka Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Starosty Żagańskiego i Burmistrza Żagania
Przydatne linki: http://www.zsth.home.pl/etwinning/_wojtek.html

Strona główna | Nasze projekty | Niedźwiedź Wojtek | Nasze sukcesy | Konferencje | Galeria | Mapa stránok


Nasz eTwinning po francusku | wiolas@wp.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu